Casualisation in Dutch Academia: Testimonials from the Margins

Nederlands hieronder.

Today, Casual Academy has published a report on Casualisation in Dutch Academia. The testimonials presented in the report highlight the poor working conditions and unacceptable burden placed on university employees on temporary contracts.

You can download the report below.

Please circulate this as widely as possible to all your contacts.

This report highlights the poor working conditions and unacceptable burden placed on university employees on temporary contracts. Precarious contracts are a great cause for anxiety and therefore affect employees’ stress, health and well-being. As such, precarity affects their private lives and their professional development. Precarious employment also makes staff particularly vulnerable to harassment, power abuse, discrimination and exploitation. Furthermore, the employment practice of flexible contracts is detrimental to the quality of education offered at universities and therefore has a damaging effect on the higher education sector and knowledge production at large.

While it is widely acknowledged that casualisation has a deleterious impact on the quality of higher education, the personal toll of precarious contracts is often overlooked. This is partly because those who are directly affected by casualisation are often unable to share their stories - either because they are worried about future employment possibilities, or quite simply because they are forced out of academia. The aim of this report is to tell these untold stories by sharing and amplifying the voices of those who are directly affected by precarious working conditions. With the testimonials presented here in anonymized form, we hope to create awareness for how casualisation affects individuals, their careers, and their professional development. This initiative forms part of a more substantive effort to increase awareness of bias, inequities, and harassment within academia. By increasing awareness and acknowledging that the problem exists on a structural level, we can pave the way for culture change.

The report ends with a list of demands and recommendations. We hope that the stories shared here increase the sense of urgency among stakeholders in higher education to stop casualisation now.


Nederlands:

Vandaag verschijnt een onderzoeksrapport van de actiegroep Casual Academy over precaire werkomstandigheden in het hoger onderwijs. De getuigenissen die in dit rapport aan bod komen verduidelijken de consequenties van de doorgeslagen flexibilisering in deze sector. Het is hoog tijd dat universiteiten hun verantwoordelijkheid nemen.

In dit rapport worden de precaire arbeidsomstandigheden en de onaanvaardbare lasten belicht die worden opgelegd aan universiteitsmedewerkers met tijdelijke contracten. Precaire contracten zijn een grote bron van angst en beïnvloeden daarom stress, gezondheid en welzijn van werknemers. Daarmee heeft het niet alleen invloed op hun privéleven, maar ook op hun professionele ontwikkeling. Precair werk maakt werknemers ook bijzonder kwetsbaar voor intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie en uitbuiting. Bovendien is de arbeidspraktijk van flexibele contracten nadelig voor de kwaliteit van het onderwijs aan universiteiten en heeft daarmee een schadelijk effect op het hoger onderwijs en de kennisproductie in het algemeen.

Hoewel het algemeen bekend is dat precair werk nadelig is voor de kwaliteit van het hoger onderwijs, worden de individuele persoonlijke effecten van tijdelijke contracten vaak over het hoofd gezien. Dit komt deels doordat degenen die direct getroffen zijn vaak niet in staat zijn om hun verhaal te delen - hetzij omdat ze zich zorgen maken over hun toekomstige werkgelegenheid, of gewoon omdat ze de academische wereld moeten verlaten. Het doel van dit rapport is om deze persoonlijke verhalen een podium te bieden en zo de stemmen te versterken van degenen die direct worden getroffen door precaire arbeidsomstandigheden. Met de (geanonimiseerde) getuigenissen hopen we bewustwording te creëren over de impact van tijdelijke contracten op individuen, hun loopbaan en hun professionele ontwikkeling. Dit rapport maakt deel uit van een breder initiatief om bewustwording te creëren rondom vooroordelen, ongelijkheid en intimidatie binnen de academische wereld. Door te erkennen dat het probleem op structureel niveau bestaat, kunnen we een cultuurverandering op gang zetten.

We hopen dat de getuigenissen die in dit rapport aan bod komen de urgentie van deze kwestie duidelijk maken en roepen universiteiten op om nú in te grijpen tegen de doorgeslagen flexibilisering in het hoger onderwijs.

Testimonials Report .docx