Poetry Lab

EXPERIMENT I: PROTEST, PLAY, PLAGIARIZE

Poëzie lab (meetalige workshop) | Poetry Lab (multilingual workshop)
door Nanne Timmer

Experiment I: protest, play, plagiarize
Friday 13 May 15:00-17:00
Lipsius 131

Experiment II: word & image, rhythm & movement
Friday 20 May 15:00-17:00
Lipsius 211

Register at casualleiden@gmail.com

Poëzie Lab (Meertalige workshop)

Door Nanne Timmer

Experiment I: protesteer, speel en steel


Je wilt woorden vinden voor wat gezegd moet worden, je mond opendoen. Tegen het leenstelsel, de bureaucratisering van de universiteit, de carrousel van docenten op tijdelijke contracten, het doorgeschoten efficiencydenken of falend diversiteitsbeleid. Maar wel op een manier waar je energie van krijgt. Er is al zoveel gezegd. Wat dacht je van recyclen? Gedichten maken, experimenteren. Het aan flarden knippen van universitaire beleidsdocumenten, van vergadernotulen of wervingsbrochures. Het ritme in de regel vinden. Dan plakken we bijvoorbeeld Nicolás Guillén, Gertude Stein en Ernst Jandlr ertussenin en kijken wat er gebeurt. Misschien gaat het stromen, stokken, klinken, rijmen, dansen.. We zullen zien waar jouw stem huist...


Neem vooral ook teksten mee waar je boos van wordt, waar je blij van wordt of die je mooi vindt. In welke taal dan ook, ongeacht wat voor soort register. Boodschappenlijstjes, universitaire stukken of eigen aantekeningen, alles is welkom. De bedoeling is om tot eerste kladversies van teksten te komen tijdens experiment I. Na de eerste sessie ga je je tekst thuis bijschaven. In de tweede sessie gaan we op andere manieren met onze teksten aan de slag (visueel of via performance). Daarover krijg je tzt meer informatie.

Poetry Lab (Multilingual workshop)

By Nanne Timmer


Experiment I: protest, play and plagiarize


You wish to find words for what needs to be said, to let your voice be heard. Against the loan system, the university’s bureaucracy, temporary lecturers coming in and out, the efficiency logic gone awry, or failing diversity policies. But to do so in a way that gives you energy. So much has been said already. How about recycling? Making poems, experiment. Tear apart university policy documents, meetings’ minutes or PR flyers. Finding the rhythms of the lines. We could for example copy paste Nicolás Guillén, Gertrude Stein and Ernst Jandlr in between and see what happens. Perhaps it will flow, get stuck, resound, rhyme, dance… We will see where your voice resides…

Please bring along texts that upset you, that make you happy or that you find beautiful. In any language, regardless of its register. Shopping lists, university documents, your own notes, everything is welcome. The intention is to develop the first drafts of texts during experiment I. After the first session, you will finalize and polish your text at home. In the second session, we will engage with our texts in new ways (visually or through performance). You will receive more information about experiment II in due course.

Dr. Nanne Timmer is a University Lecturer in Latin American Cultural Analysis. Apart from her research and teaching at Leiden University, she is a poet and artist. You can find examples of her video poems here and here .

This event is part of Casual Leiden's University from Below a platform for staff and students operating outside the institutional logic of Leiden University for the exchange of ideas and experiences, and for the development of care and critique.