Factsheet (nl)

FACTSHEET CASUAL LEIDEN

Leiden, juni 2021


Wie zijn wij?

Casual Leiden is een groep medewerkers aan de Universiteit Leiden die zich hard maakt voor een einde aan flexibilisering (“casualization”) van academische arbeid en structureel overwerk aan de Universiteit Leiden.


Wat is het probleem?

  • De Universiteit Leiden kampt met hetzelfde begrotingstekort als de rest van het hoger onderwijs.

  • Zij heeft echter een groter percentage aanstellingen met tijdelijke contracten dan veel andere instellingen, vooral onder docenten zonder onderzoeksaanstelling, die grote studentenaantallen van onderwijs moeten voorzien. Het gaat hier voor het overgrote deel om structurele taken die jaarlijks terugkomen. Met andere woorden, de docenten worden iedere 2-3 jaar vervangen door nieuwe aanwas.

  • Tijdelijke docenten moeten steeds nieuwe cursussen voorbereiden, wat leidt tot een werkdruk die nog hoger is dan die van hun collega’s met een vast contract.

  • Deze werknemers kunnen, mede omdat ze weinig onderzoek kunnen doen, nauwelijks doorgroeien naar een vaste meer seniorfunctie in Leiden of elders wat leidt tot grote frustratie. Ze hebben ook weinig tijd om op andere functies te solliciteren of ander werk naast hun aanstelling te doen, zelfs als die aanstelling parttime is.

  • In een situatie van extreem hoge werkdruk, weinig democratisch bestuur en een hiërarchische organisatie zijn werknemers met precaire contracten vatbaar voor uitbuiting. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat overuren, extra verantwoordelijkheid en excellentie niet worden gecompenseerd met bijvoorbeeld salarisverhoging of promotie. Een contractverlenging tot de wettelijk maximale vier jaar wordt gepresenteerd als de grootst mogelijke beloning.

  • Deze situatie is slecht voor de continuïteit en kwaliteit van onderwijsprogramma’s.


Wat is de oplossing?

  • Het begrotingstekort van 1,15 miljard moet worden gedicht. WOinActie en de vakbonden maken zich hiervoor hard en zelfs de voorzitter van de VSNU sprong ervoor in de hofvijver.

  • De onderzoeksfinanciering moet worden hervormd. Het huidige stelsel leidt tot veel verloren tijd aan afgewezen aanvragen, zowel voor de aanvragers als degenen die betrokken zijn bij het beoordelingsproces, en tot een constante behoefte aan tijdelijke vervanging voor de onderwijstaken van laureaten.

  • De Universiteit Leiden, en andere instellingen voor hoger onderwijs, dienen hun onderwijs en ondersteuning te organiseren met uitsluitend vaste staf met uitzondering van tijdelijke projecten, tijdelijke vervanging bij verlof of uitzonderlijke pieken in studentenaantallen, zoals is afgesproken in de CAO.


Tijdlijn

2005 - 100 miljoen euro onderzoeksgeld wordt van universiteiten overgeheveld naar NWO. Onderwijstaken worden opgevangen door nieuwe “docentfuncties” zonder onderzoekstijd of vast contract.

2018 - Een groep tutoren (werkgroepdocenten) beklaagt zich onder de naam OrganizingBAIS over de toestand bij het BA-programma International Studies eerst bij het Faculteitsbestuur en daarna in een briefwisseling met het CvB. De grote studentenaantallen leveren financiering op maar de universiteit weigert te investeren in een vaste formatie.

2020 - Casual Leiden wordt opgericht om de problematiek universiteitsbreed aan te kunnen kaarten.

2021- Rechter uit zich bijzonder kritisch over personeelsbeleid in rechtszaak oud-docent.


Documentatie

Website Casual Leiden

Survey of the extent and effects of structural overtime (WOinActie, 2020)

Rapport werkdruk in universiteiten (FNV/VAWO, 2017)

PCW rapport begrotingstekort (2020)

Rekenkamer gebruikt verouderde rekenmodellen (2021)

40 Stellingen over de wetenschap (WOinActie, 2020)